PENGAJARAN & PEMBELAJARAN | FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
» PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PENGAJIAN ALAM SEKITAR

Kursus ini merangkumi perbandingan rekabentuk dan kaedah penyelidikan alam sekitar yang bersesuaian...selanjutnya...
Kursus ini merangkumi konsep dan kaedah yang diamalkan dalam perancangan dan pengurusan alam...selanjutnya...
Kursus ini meliputi masalah pengurusan alam sekitar dari sudut hidrologi dan geomorfologi yang...selanjutnya...
Kursus ini merangkumi aspek strategik dan kepelbagaian disiplin yang diperlukan dalam perancangan...selanjutnya...
Kursus ini merangkumi sistem pengangkutan dan hubungannya dengan guna tanah di kawasan bandar dan...selanjutnya...
Kursus ini merangkumi prinsip asas dan teori asas perancangan serta pelbagai kaedah perancangan...selanjutnya...
Kursus ini merangkumi konsep asas perancangan alam sekitar dan penggunaan kerja studio untuk...selanjutnya...
Kursus ini merangkumi prinsip asas sains dan teknologi kajian tanah dan air termasuk aspek utama...selanjutnya...
Kursus ini merangkumi kepelbagaian sumber tenaga, penjanaan tenaga, kesan alam sekitar dan...selanjutnya...
SWMCEAn:04:21