JARINGAN | FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR

» JARINGAN

JARINGAN

UPM memahami keperluan bagi pelajar untuk menjadi sebahagian daripada dunia realiti dalam perniagaan dan komuniti. Memperkasakan komuniti kampus dengan mewujudkan peluang-peluang untuk menceburi bidang perniagaan dan masyarakat amnya adalah penting dalam penyediaan perspektif keusahawanan kepada teras pendidikan dan penyelidikan Universiti.

Dalam usaha mendukung matlamat UPM untuk menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan...selanjutnya...
Proses MoU/MoA ini bertujuan untuk memberi penerangan kepada semua Pusat Tanggungjawab berkenaan...selanjutnya...
ICRIS merupakan sistem pemarkahan dalaman yang diwujudkan bagi merekodkan kerjasama-kerjasama yang...selanjutnya...
WWDUUA:20:10