Senior Assistant Registrar | FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
» NEWS » Senior Assistant Registrar

Senior Assistant Registrar

Kumpulan                   :           Pengurusan dan Profesional

 

Kekosongan               :           Satu (1)

 

Penempatan               :           Pejabat Timbalan Dekan (Akademik & HEP)

 

Taraf Jawatan                       :           Sambilan (Pekerja Sambilan Harian)

 

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

 

a)

(i)

Warganegara Malaysia;

 

 

(ii)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

 

 

(iii)

 

Ijazah Sarjana Muda (TESL) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji : RM 100/hari);

 

  1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

Ringkasan Tugas

 

Bertanggungjawab dalam melaksanakan proses semakan kurikulum, membuat terjemahan dokumen kurikulum program akademik termasuk sinopsis dan rangka kursus dan menguruskan hal ehwal akreditasi bagi program pengajian fakulti.

 

Bertanggungjawab menjalankan pengurusan mesyuarat, menjaga kerahsiaan dokumen, rekod dan fail.

 

CARA MEMOHON:

 

Pemohon dikehendaki menggunakan borang Permohonan Jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional (SOK/BUM/BR03/JAWATAN 01) yang dilampirkan dan majukan borang permohonan yang lengkap ke alamat berikut:

 

Pejabat Am Dekan

Fakulti Pengajian Alam Sekitar

Universiti Putra Malaysia

43400 UPM Serdang

Selangor D. Ehsan

 

PERATURAN MEMOHON

 

Borang permohonan yang lengkap mestilah disertakan dengan salinan Kad Pengenalan, salinan sijil kelahiran dan salinan sijil-sijil persekolahan/pelajaran yang telah disahkan serta sekeping gambar terbaru berukuran passport.

 

 

Perhatian:-

 

  1. Permohonan yang tidak lengkap atau lewat diterima atau tidak mengikut peraturan memohon boleh menyebabkan permohonan tidak akan dilayan;
  2. Hanya calon yang dipilih dalam saringan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga;
  3. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak Berjaya.

 

TARIKH TUTUP IKLAN

 

Permohonan hendaklah sampai ke alamat tersebut di atas tidak lewat daripada 30 Ogos 2018.

 

 

 

 

 

JUITA MD TAHIR

Ketua Penolong Pendaftar

Fakulti Pengajian Alam Sekitar

 

No. Tel             :  03-89466763/ 6733

 

Tarikh              : 10 Ogos 2018

 

 

Date of Input: 15/08/2018 | Updated: 16/08/2018 | fatin_ar

MEDIA SHARING

FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696733
03-89438109
WVILEA:04:35