Polisi Kualiti

Fakulti Pengajian Alam Sekitar, Universiti Putra Malaysia, beriltizam ke arah kecemerlangan dalam bidang Pendidikan dan Penyelidikan Pengajian Alam Sekitar Asas dan Gunaan menerusi sistem pengurusan kualiti yang sentiasa dipertingkatkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan selaras dengan MS ISO 9001:2000.

Kakitangan Fakulti akan melaksanakan tanggungjawab dalam usaha mencapai objektif kualiti Fakulti yang ditetapkan, seterusnya memastikan objektif tersebut dikaji semula dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi, dan polisi kualiti Fakulti.

ISO 2006ISO 2006

ISO 2006Logo ISO