KEMUDAHAN

Jabatan Sains Alam Sekitar

 • Makmakl GIS, Tingkat 1, Blok B
 • Makmal Alam Sekitar 1, Aras Bawah, Blok B
 • Makmal Alam Sekitar 2, Aras Bawah, Blok B
 • Makmal Alam Sekitar 3, Aras Bawah, Blok B
 • Makmal Hidrologi, Tingkat 1, Blok B
 • Makmal Graduan (Basah), Aras Bawah, Blok B
 • Makmal Graduan (Kering), Tingkat 1, Blok B

Jabatan Pengurusan Alam Sekitar

 • Makmal Kualitatif, Tingkat 2, Blok A
 • Makmal Kuantitatif 1, Tingkat 2, Blok A
 • Makmal Kuantitatif 2, Tingkat 2, Blok A
 • Makmal Graduan Pengurusan Alam Sekitar, Tingkat 2, Blok A
 • Makmal Akuatik Alam Sekitar, Tingkat 2,Blok A
 • Makmal Perancangan Alam Sekitar, Tingkat 2, Blok A
 • Makmal Pengangkutan , Tingkat 2, Blok A
 • Makmal Penyelidikan Geografi , Tingkat 2, Blok A
 • Makmal Pemetaan , Tingkat 2, Blok A
 • Makmal Penyelidikan Sosioekonomi, Tingkat 2, Block A
 • Makmal Penyelidikan Pengangkutan dan Operasi Projek, Tingkat 2, Blok A
 • Makmal Perancangan, Tingkat 2, Blok A
 • Makmal Tutor dan Graduan
 • Makmal Siber, Tingkat 1, Blok A
 • Makmal Studio 1 , Tingkat 2, Blok A

Kemudahan Wireless

 • Hotspot@fpas