Hubungi Kami

Alamat dan nombor telefon Fakulti

 

Pertanyaan lain

Sebarang pertanyaan, aduan, dan cadangan mengenai laman web ini sila hubungi atau email webmaster Fakulti

 

Alamat Pos

Fakulti Pengajian Alam Sekitar
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan

 

Nombor Telefon dan Email

Tel: (+603)-8946 6 733/732

No. Faks: (+603)-8943 8109

Email: admin@env.upm.edu.my